top of page
Zsoldos_Ildiko.jpg

Zsoldos Ildikó

Tudományos munkatárs

nincs adat

Teljes publikációs lista

Szakmai önéletrajz

Zsoldos Ildikó (1980) 2004-ben végzett a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán. 2004 óta oktat a Nyíregyházi Egyetemen, illetve annak jogelőd intézményében. Jelenleg a Történettudományi és Filozófia Intézet egyetemi docense és intézetigazgatója. 2016-tól a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke. 2018-ban kapcsolódott be a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola munkájába. Ugyanettől az évtől a Nyíregyházi Egyetem Tudományos Tanácsának tagja.

Előadásai és szemináriumai a „hosszú 19. századi” egyetemes és magyar történelem tárgyköréhez kapcsolódnak. Kutatási témáival összhangban választástörténeti, parlamentarizmustörténeti kurzusai is vannak. Fő kutatási területei: századfordulós választási szisztémák komparációja, dualizmus kori választástörténet, arisztokrácia-kutatás. A következő levéltárakban végzett anyaggyűjtéseket: Staatsarchiv Basel-Stadt [tanulmányút a Bázeli Egyetem Történeti Szemináriuma (Historischen Seminar der Universität Basel) vezetőjének, Heiko Haumann professzornak a meghívására], Arhivele Nationale-Directia Judeteana Cluj, Arhivele Nationale-Directia Judeteana Satu Mare, MNL OL, MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára.

Doktori disszertációját 2008. június 10-én védte meg a Miskolci Egyetemen summa cum laude minősítéssel. Az értekezés monográfia formájában is megjelent. 2009-ben a Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsától „Tudományért – Művészetért” kitüntetésben részesült. A PhD fokozat megszerzését követően kezdett a Károlyi családot is érintő kutatásokba Szatmár vármegye politikai állásfoglalását vizsgálva az 1905-1906-os kormányzati krízis idején. 2015-ben nyújtotta be habilitációs pályázatát. Értekezésének bírálói prof. dr. Egyed Ákos akadémikus és prof. dr. Püski Levente egyetemi tanár voltak. Habilitációs előadásait 2016. április 20-án tartotta meg a Debreceni Egyetemen, 98,66 százalékos eredményt érve el. A disszertációt az Erdélyi Múzeum-Egyesület adta ki Hatalmi törekvések és politikai platformok Szatmárban az 1905–1906-os kormányzati krízis idején címmel az Erdélyi Tudományos Füzetek 288. köteteként. A publikáláshoz a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap és a Magyar Tudományos Akadémia nyújtott támogatást.

Zsoldos Ildikó 2017-ben csatlakozott a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának keretén belül működő Károlyi Kutatócsoporthoz, jelenleg az egyik legnagyobb múltú magyar nemzetségből származó Károlyi család két tagjának, Károlyi Istvánnak (1845-1907) és fiának, Károlyi Györgynek (1871-1954) a társadalomtörténeti megközelítésű analízisén dolgozik, továbbá vizsgálja a család hölgytagjainak szereplehetőségeit és szerepvállalásait is.

Folytatja a báró Vécsey családra koncentráló kutatásait is, továbbá a századforduló svájci, német és magyar választási rendszerének és pártstruktúrájának komparatív elemzését.

Szakmai és közéleti tagságai: MTA köztestületi tagság, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának keretén belül működő Károlyi Kutatócsoport tagja, a Partiumi Területi Kutatások Intézetének külső tagja, a Magyar Történelmi Társulat tagja, a Tiszántúli Történész Társaság tagja, a Luby Társaság tagja.

A Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökeként aktív tudományszervezői tevékenységet fejt ki. A lokális szervezet 2016-os újjáalakulása óta a következő tudományos konferenciákat szervezte: „Nők a kereszténységben” (2017), „Korok és életek, értékek és társadalmi szerepek Erdélyben” (2017), „Rejtőzködő szexualitás – titkolt identitás” (2017), „Az Erdélyi Fejedelemség másfél évszázada” (2017), „A Nagy Háború nagy tanulságai” (2018), „Drogok térben és időben – rejtett univerzumok, belső valóságok” (2018), „SZENT ISTVÁN csatahajó 2018” (2018), „Különcök, „fekete bárányok” – emberi zsenialitás, mesterséges intelligencia” (2019), „A magyar arisztokrácia Trianon-traumái” (2020).

Károlyi_címer.png
bottom of page