top of page
Veres_Tunde.jpg

Veres Tünde

Tudományos munkatárs

Segédlevéltáros - MNL Szabolcs Szatmár Bereg Vármegyei Levéltára

Károlyi családdal kapcsolatos publikációk

Szakmai önéletrajz

Veres Tünde a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történész diplomát.

Fő kutatási területe a koraújkori magyar gazdaság- és társadalomtörténet, uradalomtörténet. BA, illetve MA szakdolgozatában is a regéci uradalommal foglalkozott, amelynek addig feltáratlan gazdaságtörténeti forrásai alapot biztosítottak PhD dolgozatának megírásához.

Doktori fokozatát Prof. Dr. Papp Klára témavezetésével szerezte meg 2021-ben. A dolgozat 2022-ben „A regéci uradalom gazdaság- és társadalomtörténete a Rákóczi család birtoklásának időszakában (1644–1711)” címmel könyv formában is megjelent a DAB Társadalom- és Történettudományi Szakbizottságának támogatásával. Az írás az MTA DAB, Debreceni Egyetem, DRHE közös pályázatán az Év Doktori Értekezése díjat nyerte el.

Doktori hallgatóként két éven keresztül (2018-2020) részt vett a dr. Hegyi Ádám vezette „A mindennapi élet egyháztörténeti forrásai a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben 1711–1821” című NKFIH (NKFIH-FK-123974) kutatócsoportban. A projekt keretében a 18. századi latin nyelvű források átírását és regesztázását, valamint a békési egyházmegye 1751-ben és 1794-ben készült egyházlátogatási jegyzőkönyveinek átírása és regesztázását végezte el. PhD tanulmányai alatt négy alkalommal nyerte el az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíját, amely alatt két cikluson keresztül a Szepesi Kamara egykori prefektusának, Draheim Lipót Vilmosnak életét kutatta, további két pályázati körben pedig a felső-magyarországi Rákóczi-uradalmak gazdaságát hasonlította össze. A 2019. és 2020. évi tanévek őszi szemeszterein óraadó volt a DE BTK Történelmi Intézetében, oktatott tárgyai a Koraújkori magyar gazdaság- és társadalomtörténet, továbbá Forrásismeret és kutatásmódszertan voltak. 2021-től tagja a Nemzetközi Inter-regionális Társadalomtörténeti és Néprajzi Kutatóközpontnak.

2022-től a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bere Vármegyei Levéltárának tudományos munkatársa.

Károlyi_címer.png
bottom of page