top of page
Szilagyi_Adrienn.jpg

Szilágyi Adrienn

Tudományos munkatárs

nincs adat

Károlyi családdal kapcsolatos publikációk

Szakmai önéletrajz

2010-ben végezett földrajz-történelem szakos tanárként és még ugyanebben az évben kezdte el az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkori Magyarország Doktori Programját Dobszay Tamás témavezetése mellett. A Békés vármegye nemességének társadalomtörténeti vizsgálata a 18–19. században című értékezése megírása mellet két OTKA-projekt résztvevő kutatója volt. 2012–2014 között Az 1843–1844. évi országgyűlés kerületi üléseinek naplója című kutatási projekt tudományos segédmunkatársa volt, ahol a kerületi naplók digitalizálása és feldolgozása volt a feladata. Ezen projekt időszak alatt kapcsolódott be a Modernkori Magyar Történeti Tanszék tudományos életébe. 2014-től MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa lett a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon című NKFI-projektnek köszönhetően. A Gyáni Gábor által vezetett kutatási projektben több konferencia megszervezését segítette, illetve 2017-ben a Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században című tanulmánykötetet szerkesztette Bollók Ádámmal közösen. A projekthez kapcsolódva leginkább a 19. századi földrajztudomány nemeztépítő szerepét igyekezett körbejárni. A doktori disszertációját 2016 májusában védte meg summa cum laude minősítéssel. A doktori védése óta megnyerte a Nemzeti Tehetség Program ösztöndíját, majd ugyanebben az évben az NKFI posztdoktori pályázatát, így 2017 szeptemberében Kapcsolati hálózatok és informális szerkezetek a 19. századi nagybirtokokon címmel indult el az MTA BTK Történettudományi Intézetben. Kutatási témájában a kapcsolathálózat elemzés módszerét kívánja alkalmazni a 19. századi Károlyi-nagybirtokok igazgatási, társadalom- és gazdaságtörténeti elemzésekor. Továbbá résztvevő kutatója a szintén 2017 szeptemberétől elindult Lendület Családtörténeti Kutatócsoportnak, ahol többek között egy családtörténeti adatbázis kiépítésében vesz részt. 2018 augusztusában jelent meg első monográfiája Az uradalom elvesztése. Nemesi családok a 19. századi Békés megyében címmel, amely könyv után megkapta a Hajnal István Kör 2018. évi Benda Gyula-díját. Ugyanebben az évben jelent meg a Magyar Történelmi Társulat gondozásában, a szerkesztése alatt a Hét társulati elnök című tanulmánykötet. A tudományos munkák mellett a tudománynépszerűsítő tevékenység keretében a Hosszúlépés. Járunk? várostörténeti sétákat szervező cégnél a 19. századhoz kapcsolódó történeti sétákat vezet. 

Online előadások

Előadás címe: Kapcsolati hálózatok és informális szerkezetek a 19. sz. nagybirtokon

Előadás címe: Hódmezővásárhely mint a Károlyi család közös kormányának birtokrésze

Károlyi_címer.png
bottom of page