top of page
20210618_090429.jpg

Schmidt Anikó

Tudományos munkatárs

Osztályvezető - MNL Országos Levéltára, Magánlevéltárak és Gyűjtemények Osztálya

Károlyi családdal kapcsolatos publikációk

Szakmai önéletrajz

Schmidt Anikó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (ELTE BTK) történelem szakos bölcsész, történelem szakos tanár, illetve török szakos bölcsész diplomákat szerzett.

Fő kutatási területe a 16–17. századi Oszmán Birodalom története, ezen belül is elsősorban a török-magyar diplomáciai kapcsolatok. Ebben a témában írta mindkét szakdolgozatát, az elsőt Török-magyar diplomáciai kapcsolatok Ibrahim pasa nagyvezírsége idején címmel Horn Ildikó témavezetése alatt történelem szakon (2005), a másodikat pedig Dr. Dávid Géza DSc. szakmai útmutatásával Egy év az oszmán Birodalom történetéből (972/1564-1565) török szakon (2009). 

A PhD-képzést 2009-ben kezdte meg a Történelemtudományi Doktori Iskola, az Oszmán Birodalom, a magyarországi török hódoltság és a török köztársaság története doktori programján. Disszertációját Dávid Géza témavezetése alatt írta, címe: „A legjobb alkalom, mit a századok láttak” Az Oszmán Birodalom a ciprusi hadjárat idején (1570–1573).  2012-ben abszolvált, 2016-ban szigorlatozott.

2009–2010 között az ELTE BTK Török Filológiai Tanszékén dolgozott, munkája során a tanszéki könyvállomány egy részét katalogizálta az Egyetemi Könyvtár adatbázisába. Ezt követően török nyelvtudásának köszönhetően a PR-Agent Kft. reklámügynökségnél török nyelvű sajtóanyagról készített beszámolókat, illetve nyelvtanárként dolgozott az Interlanguage Nyelviskolában. 

2013–2015 nyaráig az OTKA K 105 886 kataszteri projekt keretében a Magyar Országos Levéltár kataszteri iratanyagának darabszintű feldolgozását végezte a Scope számítógépes adatbázisban, illetve alapkutatást folytatott a témában, melynek eredményeit előbb a Magyar Országos Levéltár, majd a Földművelésügyi Minisztérium kiadásában megjelenő Catastrum című szakfolyóiratban publikálta. A folyóirat és a kutatás a projekt lezárulta után is, mind a mai napig folyamatos. Schmidt Anikó szerkeszti továbbá a Catastrum folyóirat facebook oldalát. Már az OTKA-projekt idején bekapcsolódott más levéltári feladatokba: dolgozott a Magánlevéltárak és Gyűjtemények Főosztályának térkép-és tervtárában, valamint ellátott közművelődési feladatokat. 2015 nyarától a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa, 2018 óta főlevéltárosa, jelenleg gyűjtőköri referens.

Publikációit változatos témákban írja. Tanulmányai tükrözik mindazon tudományos területeket, amelyekkel mindeddig foglalkozott: részben az oszmanisztikához, részben pedig a kataszteri kutatásokhoz kötődnek. Ugyanakkor törekszik arra, hogy bemutassa a levéltári iratanyag egyes, a nagyközönség érdeklődésére is számot tartható dokumentumait, elsősorban a gyűjtőköri tevékenység során beérkezett újszerzeményű anyagokat.

Munkahelye megbízásából 2016-ban a Török Nemzeti Levéltár és a Magyar Nemzeti Levéltár dokumentumain alapuló forráskiadványt szerkesztett magyar és török kollégákkal közösen, melynek címe: Török-magyar kapcsolatok az Oszmán Birodalomtól napjainkig a levéltári dokumentumok tükrében.  2018-ban Kunt Gergellyel és L. Balogh Bénivel közösen korabeli naplókon, visszaemlékezéseken és más személyes jellegű, többségükben eddig kiadatlan történelmi forrásokon alapuló forráskötetet szerkesztett Trianon Arcai – Naplók, visszaemlékezések, levelek címen, amely a Libri Könyvkiadó gondozásában jelent meg.

Online előadások

Előadás címe: Az "ál" Károlyi István

Károlyi_címer.png
bottom of page