top of page

Szakmai önéletrajz

Révay Valéria 1973-ban szerzett magyar nyelv és irodalom, francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári és finnugorszakos előadói diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1973-tól 2003-ig a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvtudományi Tanszékének oktatója (tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, főiskolai tanár). 1981–1984 között a Helsinki Egyetem Finnugor tanszékén magyar lektor. A PhD fokozatot 1995-ben a KLTE-n szerezte meg magyar nyelvtudományból. 2003–2012 között a Veszprémi Egyetem/Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. 2008-ban magyar nyelvészetből habilitált a Debreceni Egyetemen. Tanított a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Szaknyelvi kommunikáció alprogramjában. Három megvédett doktori disszertáció témavezetője volt. Több kutatási pályázatban vett részt vezetőként vagy közreműködőként. Erasmus-vendégoktatóként több európai országban tartott idegen nyelven kurzusokat.

Kutatási területe: magyar nyelvtörténet, magyar nyelvjárás-történet, történeti szociolingvisztika és kontrasztív nyelvészet.

Két önálló kötete jelent meg (egyik társszerzővel), 1 tankönyv, továbbá 68 tanulmány, konferencia-előadás vagy könyvrészlet, valamint szerkesztett kötetek, lektorálások, ismertetések.

Károlyi_címer.png
bottom of page