top of page
mecsei-eva_edited.jpg

Kujbusné Mecsei Éva

Tudományos munkatárs

Igazgató - MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár

Szakmai önéletrajz

Vásárosnaményban született 1962-ben. Történelemtanári oklevelet 1984-ban Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, majd 1992-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett, ahol 1995-ben védte meg doktori, 2005-ben pedig PhD. értekezését. Kutatási témája Nyíregyháza újratelepítése, a mezőváros igazgatása és gazdálkodása a 18-19. században.

 A főiskola elvégzése után egy évig tanított az ófehértói általános iskolában. 1987 szeptemberétől dolgozik a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárában. 1996-tól tudományos titkárként szervezte a levéltár rendezvényeit, gondozta pályázatait. Kollégáival közművelődési, levéltár-pedagógiai programsorozatokat indított.

 2005-ben lett az intézmény igazgatóhelyettese, a szakmai munka irányítója. 2008. decemberétől kapott megbízást a megyei közgyűléstől az igazgatói feladatok ellátására. A szervezeti változások időszakában is bizalmat kapott kollégáitól, a szakmai szervezetektől és a fenntartóktól munkája folytatására. A vezetése alatt álló intézmény munkájának elismerését mutatja az Év Levéltára, 2015. szakmai díj.

 Kutatásának témaválasztásánál törekedett a nyíregyházi levéltárban őrzött források feldolgozására. Fő kutatási területe Nyíregyháza újratelepítésének időszaka, benne a mezőváros birtokosainak, a Károlyiaknak a története, továbbá Szatmár megye története a 18-19. században, valamint a levéltár története. Munkájában fontosnak tartja a helytörténeti ismeretek széles spektrumú megismertetését, a levéltár-pedagógiai programok kidolgozását. Több írásában foglalkozott mentalitástörténettel és a történeti segédtudományokkal is. Szerzőként, szerkesztőként részt vesz a levéltár kiadványozási munkájában, az intézmény honlapjainak, adatbázisainak összeállításában, működtetésében.

 1997-től 2008-ig kisebb megszakításokkal a Nyíregyházi Főiskola óraadójaként a Bevezetés a történettudományba, a Honismeret, valamint a Bevezetés a levéltári ismeretekbe tantárgyat tanította. 2007-től a Debreceni Egyetem Történeti Intézete, valamint az ELTE doktori iskolája által szervezett PhD. vizsgákon és védéseken meghívott vizsgáztatói, bizottsági tagi, illetve opponensi feladatokat lát el.

 2002-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány a Tudományért-díjjal tüntette ki. 2003-ban megkapta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nyíregyháza tudományos életéért-díját, 2011-ben pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Rákóczi-emléklapját, valamint bronz emlékérmét. 2012-ben átvehette a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét. 2016-ban a levéltáros szakma a Pauler Gyula-díjjal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés pedig ezüst emlékéremmel tisztelte meg.

Károlyi_címer.png
bottom of page