top of page
Lengyel_Nora.jpg

Lengyel Nóra

Tudományos munkatárs

Károlyi családdal kapcsolatos publikációk

Szakmai önéletrajz

Jászárokszállásról származom, de jelenleg Budapesten élek. Felsőfokú tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdtem, Történelem BA (2011–2014), majd Történelemtanár-magyartanár MA (2014–2017) képzésen. Az itt eltöltött 7 év alatt fontos szakmai tapasztalatot szereztem például a Történelemtudományi Intézet demonstrátoraként (2014–2017), továbbá az OTDK Humán Tudományi (2015, 2017) és Pedagógiai Szekcióiban (2015), illetve lehetőségem nyílt szakmai készségeim fejlesztésére a Sodalitas Tehetségprogram (2015–2016) keretében. Annak ellenére, hogy tanári mesterképzésben vettem részt, a diszciplináris ismereteim bővítésére is lehetőségem nyílt az Erasmus Plus szakmai gyakorlat keretében, melynek során kétszer két hónapot tölthettem Kolozsvárt (EME, 2016; BBTE, 2015).

Jelenleg az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola végzős hallgatója vagyok (2017–), ahol Dr. Sipos Balázs Áron vezetésével készítem disszertációm a katolikus nők Horthy-kori (sajtó)reprezentációjáról. Ha egy önéletrajzban több alma matert is megnevezhetek, a Pázmány mellett ide sorolom a Dr. Varga Zsuzsanna DSc által vezetett Modernkori Magyarország Doktori Programot. Az itt eltöltött 4 tanév alatt az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében két tanévben is lehetőségem nyílt a disszertációm tágabb kontextusában is kutatást végezni (2018/2019, 2019/2020). Emellett a Klebelsberg Kunó Ösztöndíjnak köszönhetően hungarikaként a Szociális Testvérek Társasága kolozsvári iratanyagát kutathattam, valamint szakmai tapasztalataim tágítására szolgált egy három hónapos Campus Mundi ösztöndíj, amit Németországban, a göttingeni Georg August egyetemen töltöttem (2019. október–december).

Ami a szakmai közéleti tevékenységemet illeti, ha tehetem, az ELTE Nőtörténeti Kutatóközpontjának munkáját népszerűsítem. Korábban a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának titkáraként tevékenykedtem (2017–2019).

Nyelvismeretet tekintve angol és német nyelvből rendelkezem B2-es nyelvvizsgával.

Érdeklődési köröm a nők társadalomtörténete főként a 20. században, de a nők aktuális társadalmi, politikai és gazdasági helyzete szintén foglalkoztat.

Károlyi_címer.png
bottom of page